Hypnoterapi

- Har du destruktive tanke- og følelsesmessige mønstre? 

- Strever du med negative tanker om deg selv, som hindrer deg i å leve det livet du ønsker?

- Frykter du det ukjente så mye at du er villig til å sky unna dine dypeste ønsker?

- Har du en tendens til å gi deg i det øyeblikket noe føles utfordrende? 

- Ønsker du å lindre angst og depresjon? 

- Føler du at stresset i hverdagen, tar fra deg livsglede? 

- Strever du med kroniske smertetilstander?

- Har du symptomer på ADHD? 

Ønsker du å bryte fri fra negative mønstre i livet, og få til det du ønsker deg, og leve et liv i harmoni?

Da kan hypnoterapi være den riktige behandlingsformen for deg!

 

Hva er hypnoterapi? 

Gjennom hypnoterapi øker vi tilgangen til det ubevisste sinnet. I det ubevisste sinnet ligger hukommelsen, og alle hendelser i livet og alle vaner er lagret her. Vanskene du har med å få til ønskede endringer, knytter seg til det ubevisste sinnet- men det er også har endringene kan skje. Gjennom hypnoterapi oppnår vi en endret bevissthetstilstand som kjennetegnes av endret oppmerksomhet og konsentrasjon. Tilstanden kjennetegnes av dyp indre ro, og fordypet avspenning. På denne måten økes mottakeligheten for forslag til endring via det ubevisste sinnet, fordi oppmerksomheten er fokusert og forsvarssystemet ditt er svakere. 

Vi sier gjerne at det bevisste- og ubevisste sinnet i utgangspunktet opererer uten samarbeid seg imellom. Dine bevisste tanker og ønsker er gjerne i konflikt med de ubevisste prosessene som er knyttet til livshendelser, erfaringer og instinkter. Disse to sinnene kommer dermed ofte i konflikt (du ønsker å gjennomføre en forandring, men får det ikke til). Gjennom hypnoterapi er målet å samkjøre det bevisste og det ubevisste til felles tanker. Ved at disse to er i kontakt med hverandre, vil tanker, følelser og ønsker lettere flyte fra det bevisste til det ubevisste, og motsatt, slik at vi kan få ønskede endringer til å skje.  

Hynoterapi muliggjør en enklere måte å oppnå ønskede resultater, slik at du slipper å bruke bare ren viljestyrke. Gjennom kontakt med det ubevisste sinnet gjøres går ønskede endringer fra å være ukjent terreng til kjent terreng for hjernen. Hjernen blir i mye mer tilbøyelig for å se og forstå ting, ta imot beskjeder og legge fra seg gamle mønstre. Prosessen oppleves rett og slett mindre «farlig» for hjernen, og dermed kan vi unngå ytterligere selv-sabotering.  

Hvordan kan behandlingen oppleves?

Du forbinder kanskje hypnose med noe overdramatisk som du har sett i ulike TV-show, foran store forsamlinger osv. Dette er det viktig å avmystifisere! Hypnose i terapi foregår i kontrollerte former. Denne formen foregår kun i rolige omgivelser, og er en deilig avslapning. Terapeuten gjør dette under gode og trygge forutsetninger. Du vil alltid være bevisst dine tanker, men du er ikke bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det helt naturlig å være i hypnoterapi, du blir som regel bare veldig rolig og avslappet. 

Hva kan metoden hjelpe mot?

Hypnoterapi har god effekt på å låse opp i fastlåste mønstre, de som gjerne er lagret langt inne i det ubevisste sinnet. Du er som regel ikke klar over disse negative mønstrene en gang, men de bidrar ofte til å hindre deg i å oppnå ønskede endringer og og mål i livet. Hypnoterapi kan være effektivt på de fleste vanskene du opplever i livet; som røykeslutt, søvnproblemer, dårlig selvtillit og selvfølelse, stress, uro, angst, depresjoner, fobier, kroniske smerter- for å nevne noen. 

Behandlingsløp: 

Hvor mange timer som trengs for å oppnå ønskede resultater, vil variere ut fra individuelle behov. Jeg setter imidlertid alltid opp 5-6 timer i første omgang som et minimum. Dette vil være et behandlingsløp med naturlige «up`s and down`s, og jeg vil være der for deg under hele prosessen. Slik oppnår vi det beste resultatet. Det er viktig at du gjennomfører disse timene, for å få den endringen du ønsker.

Som terapeut vil jeg alltid vurdere hvilke behandlingsteknikker som passer akkurat deg- til enhver tid. Om det er hensiktsmessig, vil jeg derfor gjerne bruke flere ulike behandlingsmetoder for å få det beste resultatet for deg. Min erfaring tilsier at det er effektivt å både bruke EFT, EFT Power, Raw Healing, hypnoterapi- og coaching/ samtaleterapi sammen, for at du skal kunne nå dine drømmer og mål. 

Viktigst av alt er at du virkelig må kjenne at du ønsker endring, og at du derfor er villig til å gjøre det arbeidet som trengs for å oppnå dette. Du vil få hjemmeoppgaver og øvelser som du gjør hjemme mellom hver oppsatte time. Det er du som til syvende og sist, skal gjøre jobben, men jeg vil støtte deg underveis i hele prosessen. Målet er at du du skal få en «intern tankegang», en tankegang som støtter deg, der du kjenner at du er i førersetet og er sjef i eget liv!

Book gratis samtale