Raw Healing

- Føler du at hverdagens jag og mas tar over, og at du mister livsglede?

- Føler du deg stresset, overveldet og at energi lekker ut av deg?

- Mister du nattesøvn? 

- Føler du at livet ruller av gårde, og at du kun er medpassasjer?

- Kjenner du på en følelse av liten egenverdi og lite egenkjærlighet? 

- Føler du deg lite verdifull? 

- Kjenner du på kroppslige smerter i hverdagen? 

Ønsker du å få påfyll av «batteriene» slik at du kan kjenne på mer energi i hverdagen? Ønsker du å kjenne på en deilig «indre spa», som kan løse opp i fastlåste mønstre, slik at du også kan finne tilbake til kjernen i deg selv? 

Da kan Raw Healing være den riktige behandlingsformen for deg!

 

Hva er Raw Healing? 

Healing betyr å gjøre hel. Alle cellene i kroppen blir aktiverte, og kroppen blir i stand til å heale seg selv. Raw Healing kan gjenopprette balanse i kroppen, og løse opp i følelsene våre. Healing er energioverføring; terapeuten sender ut energi til kunden, og det vil være overføring av kjærlighetsenergi. Terapeuten blir en kanal for denne energien. Ingen kan forklare det som skjer, men det er kraftfullt! Ofte vil kunden kjenne dette som et «indre spa»- en utrolig lindrende og god følelse i kroppen. 

Den som healer verken kan eller skal kontrollere resultatet av behandlingen. Men kunden får akkurat det han/ hun trenger her og nå! Kunden får akkurat det han/ hun trenger for sitt neste utviklingstrinn. 

Hvordan kan behandlingen oppleves?

Opplevelsene av Raw Healing vil være individuelle. Noen vil si at de ikke kjenner noe under behandlingen. Det betyr ikke at du som kunde får mindre- du får akkurat det du skal ha til enhver tid. Dette er det viktig å stole. Andre vil kjenne en vanvittig god følelse innvendig, det blir som å få et «indre spa». Følelser kan komme under behandlingen, og det anser vi som veldig positivt, da dette kan være veldig forløsende. Det blir å bare flyte med, og være i følelsene som kommer. Dette i seg selv kan være veldig lindrende! 

Hva kan metoden hjelpe mot?

Raw Healing kan oppleves som veldig lindrende for ulike kroppslige smerter, vonde følelser i hverdagen, stress, mangel på energi, negativ oppfatning og tanker om deg selv, mangel på følelse av egenverdi- og kan virke forløsende på negative minner.  

Behandlingsløp: 

Raw Healing kan være, om ønskelig, en del av den helhetlige behandlingspakken jeg setter opp. Ut fra møtet med deg vil jeg vurdere hvordan jeg vil jobbe for å oppnå det beste resultatet. Jeg vil hele tiden ta deg med i prosessen, og du vil få godt innblikk i hvilke metoder som jeg tenker vil være de mest formålstjenlige. 

Selvfølgelig vil din stemme være av avgjørende karakter under hele behandlingsløpet. Min erfaring tilsier at det er effektivt å både bruke EFT, EFT Power, Raw Healing, hypnoterapi- og coaching/ samtaleterapi sammen, for at du skal kunne nå dine drømmer og mål. 

Hvor mange timer som trengs for å oppnå ønskede resultater, vil variere ut fra individuelle behov. Jeg setter imidlertid alltid opp 5-6 timer i første omgang som et minimum. Dette vil være et behandlingsløp med naturlige «up`s and down`s, og jeg vil være der for deg under hele prosessen. Slik oppnår vi det beste resultatet. Det er viktig at du gjennomfører disse timene, for å få den endringen du ønsker. 

Viktigst av alt er at du virkelig må kjenne at du ønsker endring, og at du derfor er villig til å gjøre det arbeidet som trengs for å oppnå dette. Du vil få hjemmeoppgaver og øvelser som du gjør hjemme mellom hver oppsatte time. Det er du som til syvende og sist, skal gjøre jobben, men jeg vil støtte deg underveis i hele prosessen. Målet er at du du skal få en «intern tankegang», en tankegang som støtter deg, der du kjenner at du er i førersetet og er sjef i eget liv! 

Book gratis samtale