Salgs- og kjøpsbetingelser

1. Innledning
Disse betingelsene gjelder for salg av produkter og tjenester fra Liv Olli Åsvoll til kunder. Liv Olli Åsvoll er registrert med organisasjonsnummer 929076265 og har adresse Svartøyveien 15a, 7290 Støren, Norge. Vårt kontaktpunkt for henvendelser er [email protected].

2. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. En avtale er også bindende dersom en kunde bestiller tjenester direkte fra selgeren uten å gå via nettstedet.

3. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift (MVA) og andre offentlige avgifter. Prisene er eksklusive frakt, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

4. Betaling
Liv Olli Åsvoll tilbyr betaling via faktura, kredittkort, debetkort og eventuelle andre betalingsløsninger som er angitt på nettsiden eller avtalt særskilt. Full betaling skal skje ved bestilling, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

5. Levering
Levering av produkter skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er avtalt mellom partene. Risikoen for produktene går over på kjøper når varen er levert i henhold til avtalen.

6. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett gjelder i 14 dager etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen vil benytte seg av angreretten, må selgeren informeres om dette innen 14 dager fra mottakelse av varen. Varen må returneres til selgeren i samme mengde og stand som kjøperen mottok den. Kjøperen dekker selv kostnadene for returfrakt.

7. Reklamasjon og garanti
For alle produkter og tjenester gjelder lov om forbrukerkjøp. Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at feil eller mangler ved produktet/tjenesten ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Liv Olli Åsvoll vil etter eget skjønn avgjøre om produktet skal repareres, erstattes, eller om kjøpesummen skal refunderes.

8. Endringer i betingelsene
Liv Olli Åsvoll forbeholder seg retten til å endre salgs- og kjøpsbetingelsene for fremtidige bestillinger, uten forutgående varsel. De oppdaterte vilkårene vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside.

9. Tvister
Eventuelle tvister som springer ut fra disse betingelsene skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler, med Trondheim tingrett som verneting.

Ved å akseptere disse salgs- og kjøpsbetingelsene bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket til innholdet. Disse betingelsene er i samsvar med norsk lov og praksis. Vær oppmerksom på at dette er et generelt utkast, og detaljene bør tilpasses de spesifikke behovene til Liv Olli Åsvoll og de tjenestene eller produktene de tilbyr.